Tìm Kiếm Sản Phẩm

Tìm kiếm nâng cao

Danh Mục Sản Phẩm

Thanh toán trực tuyến


 

Hỗ Trợ Online

 
 
 
 
 
    Tổng đài tư vấn:    08.35 976 003

 Phone:   0909 296 297  -  0906 136 137

Thống Kê

Hôm nay 327
Hôm qua 765
Tháng này 18038

Đang xem: 144

Quảng Cáo

Thông tin chung

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG

 

        Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho Công ty Công nghệ điện tử Viễn thông Quốc tế Đông Dương (dưới đây gọi là "Công ty"). Điều lệ, các quy định của Công ty,  nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với pháp luật sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

        Điều lệ này gồm 06 chương, 45 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20 tháng 01 năm 2007 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
    

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.
    Giải thích từ ngữ.
*   Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những từ ngữ sau đây sẽ được hiểu như sau:
-  “Công ty” được hiểu là Công ty Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông Quốc Tế Đông Dương.
-  "Địa bàn kinh doanh" được hiểu là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.
-  "Vốn điều lệ" là số vốn do thành viên đóng góp, được đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và được quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
-  "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
-  "Cán bộ quản lý" có nghĩa là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cán bộ khác theo quy định của Công ty.

Điều 2.
     Tên, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty.
 1. Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : CÔNG TY CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG QUỐC TẾ ĐÔNG DƯƠNG
 Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:Dong Duong Technology Electron Telecomunication Co., Ltd.
 Tên viết tắt: Dong Duong Technology Electron Telecomunication Co., Ltd.
 2. Công ty Công Nghệ Điện Tử - Viễn Thông Quốc Tế Đông Dương là Công ty TNHH có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam.
 3. Trụ sở chính :
 Đ/c: 52/32T, Đường TCH 05, Kp.4, F.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
 Điện thoại : 1900 561 563
 Fax : (84-8) 62 52 20 40
 Website : http://www.thegioidien.com.vn
 4. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
 5. Công ty có thể thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện và địa điểm khác để kinh doanh tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty trong phạm vi pháp luật cho phép.
 6. Thời hạn hoạt động của Công ty là không xác định thời hạn, trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 41 của Điều lệ này.

Điều 3. 
      Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty.
1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển các ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững.
2. Ngành nghề kinh doanh:    Chuyên nghiên cứu & Sản xuất thiết bị Điện, Điện Tử - Viễn Thông
a. Thiết bị điện dân dụng và công nghiệp: { Thiết bị tiết kiệm điện, Công tắc tắt mở đèn tự động.
b. Thiết bị điện thoại: { Sạc điện thoại bỏ túi, Sạc điện thoại trên xe máy, tai nghe, loa điện thoại, thẻ nhớ, đầu đọc thẻ, cáp kết nối .v.v. }
c. Dịch vụ thương mại,
d. Thiết bị & phụ tùng xe máy: { Thiết bị tiết kiệm xăng, IC tăng  sáng đèn xe máy, IC tắt mở đèn xe máy tự động, IC xe máy .v.v. }
e. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Công ty được quyền tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định trong Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và những hoạt động kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật

 

Điều 4. 
      Tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
1. Tổ chức Chính trị trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của tổ chức chính trị
2. Các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của tổ chức đó.
  

 
máy rửa xe bình phun bọt tuyết thi công thạch cao kệ kho hàng giá kệ siêu thị
Back to TOP